ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก) รับสมัครพนักงานราชการ 25 พฤศจิกายน –
  สวัสดีครับวันนี้ งานราชการ 2557 มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานราชการทั่วไปมาฝาก ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก) โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก) จำนวน 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครในวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน 10,430 บาท กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก) รับสมัครพนักงานราชการ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2557 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบราชการ 24 พฤศจิกายน – 4
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวเปิดสอบราชการของสำนักงานประกันสังคมมาแนะนำ โดยเปิดรับสมัครงานจำนวน 2 ตำแหน่งได้แก่ ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี สำนักงานประกันสังคม
 เปิดสอบราชการ 24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2557 โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 พฤศจิกายน – 8
  สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มาแนะนำ โดยเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 ตำแหน่ง 54 อัตรา อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,600 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง) รับสมัครพนักงานราชการ 1-12 ธันวาคม 2557
  สวัสดีครับวันนี้ งานราชการ 2557 มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานราชการทั่วไปมาฝาก ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี)โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง) จำนวน 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครในระดับ ปวส. อัตราเงินเดือน 13,800 บาท กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง) รับสมัครพนักงานราชการ 1-12 ธันวาคม 2557 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด