ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด
 • กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบราชการ 1-19 กันยายน 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมพัฒนาที่ดิน โดยเปิดสอบแข่งขัน จำนวน 3

 • กรมเจ้าท่า เปิดสอบราชการ 16-29 สิงหาคม 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2557

 • กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ 27 ส.ค.-5 ก.ย. 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานของกรมสุขภาพจิต โดยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย จำนวน

 • กรมสุขภาพจิต รับสมัครนักกิจกรรมบำบัด 27 ส.ค.-5 ก.ย. 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานของกรมสุขภาพจิต โดยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักกิจกรรมบำบัด จำนวน

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • สำนักงานจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ 1 – 5 กันยายน
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศงานราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น  เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ระดับการศึกษาปวช. ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ 1 – 5 กันยายน 2557 โดยตำแหน่งงานในข้างต้นนี้จะเปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบราชการ 1-26 กันยายน 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการมา แนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมควบคุมมลพิษ โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบราชการ 1-26 กันยายน 2557 โดยตำแหน่งงานที่นำมาฝากนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนการสมัคร

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน บัดนี้-12 ก.ย. 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัยมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งช่างไม้ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน บัดนี้-12 ก.ย. 2557 โดยตำแหน่งงานที่นำมาฝากนี้ เปิดรับสมัคตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557  สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานนี้  สามารถอ่านรายละเอียดได้ในส่วนท้ายของประกาศนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนเอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบ สมัคร คุณสมบัติของตำแหน่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน บัดนี้-12 ก.ย. 2557

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ 25-29 สิงหาคม 2557
  สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการของกรมหม่อนไหม โดยมีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ 25-29 สิงหาคม 2557 โดยตำแหน่งงานดังกล่าวนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด