ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24 พฤศจิกายน – 2
  สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครพนักงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา ระดับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 19,500 บาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2557 โดยตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 2

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบราชการ 24 พฤศจิกายน – 4
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวเปิดสอบราชการของสำนักงานประกันสังคมมาแนะนำ โดยเปิดรับสมัครงานจำนวน 2 ตำแหน่งได้แก่ ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี สำนักงานประกันสังคม
 เปิดสอบราชการ 24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2557 โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 พฤศจิกายน – 8
  สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มาแนะนำ โดยเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 ตำแหน่ง 54 อัตรา อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,600 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครพนักงานราชการ 4-12 ธันวาคม 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปในส่วนโรงพยาบาลมาฝาก ซึ่งเป็นข่าวประกาศของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เปิดรับในระดับ ปวท.,ปวส.  อัตราเงินเดือน 13,010 บาท/ปวท. , 13,800 บาท/ปวส. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครพนักงานราชการ
 4-12 ธันวาคม 2557 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 12

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด