ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการ 25 ก.ค. – 4
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานราชการทั่วไปมาฝาก ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมควบคุมมลพิษ โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา ในระดับปริญญาตรี ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 18,000 บาท กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการ 25 ก.ค. – 4 ส.ค. 2557 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • กรมการแพทย์ เปิดสอบราชการ 22-28 กรกฎาคม 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศส่วนงานโรงพยาบาลมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมการแพทย์ โดยเปิดสอบราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กรมการแพทย์ เปิดสอบราชการ 22-28 กรกฎาคม 2557 โดยตำแหน่งงานที่ระบุข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ 10 ก.ค. –
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานราชการมาฝาก โดยข่าวประกาศรับสมัครงานนี้ เป็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครพนักงานราชการ พนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง ระดับปริญญาโท,ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 39,480 บาท สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ 10 ก.ค. – 4 ส.ค. 2557 โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการ 28 ก.ค–1 ส.ค.
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัคพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนายช่างเทคนิค (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) จำนวน 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษาปวส. อัตราเงินเดือน 13,800 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) รับสมัครพนักงานราชการ 28 ก.ค–1 ส.ค. 2557 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 1

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด