ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล 18 พฤษภาคม – 8
  อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุดจากกรมควบคุมมลพิษ โดยเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล 18 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2558 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบราชการ 20 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน
  อัพเดทข่าวเปิดสอบราชการ 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง สังกัดสำนักอาหาร เปิดรับระดับปริญญาโท ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท ซึ่งรายละเอียดการเปิดรับสมัคร มีดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบราชการ
20 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2558 โดยตำแหน่งงานดังกล่าวนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 16 มีนาคม – 29
  อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2558 ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 16 มีนาคม – 29 พฤษภาคม 2558 สำหรับผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 27 พฤษภาคม – 3
  อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุดจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี โดยเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน 13,800 บาท สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 27 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2558 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 3 มิถุนายน

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด