ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครพนักงานราชการ 21-27 เมษายน 2558
  อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุดจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 42 ตำแหน่ง เปิดรับในระดับการศึกษาปริญญาตรี ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 18,000 บาท กรมการพัฒนาชุมชน 
รับสมัครพนักงานราชการ 21-27 เมษายน 2558 โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ตลอด 24

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบราชการ 20 เมษายน – 12
  อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุดจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบราชการ 20 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2558 โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 พฤศจิกายน – 8
  สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มาแนะนำ โดยเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 ตำแหน่ง 54 อัตรา อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,600 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานบริหาร 20-24 เมษายน 2558
  อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุดจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคยะลา จำนวน 3 ตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานบริหาร 
20-24 เมษายน 2558 โดยตำแหน่งงานในข้างต้นนี้จะเปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น. ถึง

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด