ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • กรมบังคับคดี รับสมัครพนักงานราชการ 8-26 กันยายน 2557
  สวัสดีครับวันนี้ งานราชการ 2557 มีข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครพนักงานของกรมบังคับคดี เปิดรับสมัครในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 10 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท กรมบังคับคดี รับสมัครพนักงานราชการ 8-26 กันยายน 2557 โดยตำแหน่งงานข้างต้นนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-26 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่เว็บไซต์

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • กรมทรัพยากรธรณี เปิดสอบราชการ 8-26 กันยายน 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมทรัพยากรธรณี โดยเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา  วุฒิปริญญาตรี ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท กรมทรัพยากรธรณี เปิดสอบราชการ 8-26 กันยายน 2557 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 26 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบราชการ 1-26 กันยายน 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการมา แนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมควบคุมมลพิษ โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 • สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบราชการ 13 สิงหาคม – 7 กันยายน
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นประกาศข่าวรับสมัครงานของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6

 • กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบราชการ 1-19 กันยายน 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมพัฒนาที่ดิน โดยเปิดสอบแข่งขัน จำนวน 3

 • กรมเจ้าท่า เปิดสอบราชการ 16-29 สิงหาคม 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2557

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 15 กันยายน – 15
  สวัสดีครับ วันนี้ทาง thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครงานในส่วนมหาวิทยาลัย เผื่อมีท่านใดสนใจและกำลังหางานในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยประกาศนี้เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ซึ่งรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 21 อัตรา วุฒิปริญญาโทและเอก สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2557 ตำแหน่งงานข้างต้นนี้จะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(โรงพยาบาลระยอง) รับสมัครพนักงานราชการ 1 – 10 ก.ย.
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัคพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานสถิติ,นายช่างเทคนิค,นักโภชนาการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลระยอง) จำนวน 8 ตำแหน่ง ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น,ปวท.,ปวส.,ปริญญาตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(โรงพยาบาลระยอง) รับสมัครพนักงานราชการ 1 – 10 ก.ย. 2557 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด