ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(โรงพยาบาลระยอง) รับสมัครพนักงานราชการ 1 – 10 ก.ย.
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัคพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานสถิติ,นายช่างเทคนิค,นักโภชนาการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลระยอง) จำนวน 8 ตำแหน่ง ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น,ปวท.,ปวส.,ปริญญาตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(โรงพยาบาลระยอง) รับสมัครพนักงานราชการ 1 – 10 ก.ย. 2557 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบราชการ 1-26 กันยายน 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการมา แนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมควบคุมมลพิษ โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบราชการ 1-26 กันยายน 2557 โดยตำแหน่งงานที่นำมาฝากนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนการสมัคร

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน บัดนี้-12 ก.ย. 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัยมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งช่างไม้ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน บัดนี้-12 ก.ย. 2557 โดยตำแหน่งงานที่นำมาฝากนี้ เปิดรับสมัคตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557  สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานนี้  สามารถอ่านรายละเอียดได้ในส่วนท้ายของประกาศนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนเอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบ สมัคร คุณสมบัติของตำแหน่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน บัดนี้-12 ก.ย. 2557

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(โรงพยาบาลระยอง) รับสมัครพนักงานราชการ 1 – 10 ก.ย.
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัคพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานสถิติ,นายช่างเทคนิค,นักโภชนาการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลระยอง) จำนวน 8 ตำแหน่ง ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น,ปวท.,ปวส.,ปริญญาตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(โรงพยาบาลระยอง) รับสมัครพนักงานราชการ 1 – 10 ก.ย. 2557 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด