ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • กรมประมง (ศูนย์สารสนเทศ) รับสมัครพนักงานราชการ 29 ตุลาคม –
  สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมประมง (ศูนย์สารสนเทศ) โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครในระดับคุณวุฒิ ปวช. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 11,280 บาท กรมประมง (ศูนย์สารสนเทศ) รับสมัครพนักงานราชการ 29 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2557 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบราชการ 3-21 พฤศจิกายน 2557
  สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานของกรมทรัพยากรน้ำ โดยเปิดสอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติ ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบราชการ 3-21 พฤศจิกายน 2557 โดยตำแหน่งงานในข้างต้นนี้จะเปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 9.00 น.

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 29 กันยายน – 7
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหางานพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 12/2557 ในตำแหน่งอาจารย์สาขาการตลาด , อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ 16-22 ตุลาคม 2557
  สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาภ (อุดรธานี) โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท ระดับการศึกษา ปวส. กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ 16-22 ตุลาคม 2557 โดยตำแหน่งงานดังกล่าวนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพุธที่ 22

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด