ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการ 19 กันยายน – 2
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ช่างโยธา นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) จำนวน 4 ตำแหน่ง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 13,800 และ 21,000 บาท กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการ 19 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบราชการ 8-30 กันยายน 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบราชการ 8-30 กันยายน 2557 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 1. ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด 2. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท  หรือตามที่
 • กรมทรัพยากรธรณี เปิดสอบราชการ 8-26 กันยายน 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมทรัพยากรธรณี โดยเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จำนวน

 • กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบราชการ 1-26 กันยายน 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการมา แนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมควบคุมมลพิษ โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 • สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบราชการ 13 สิงหาคม – 7 กันยายน
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นประกาศข่าวรับสมัครงานของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6

 • กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบราชการ 1-19 กันยายน 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมพัฒนาที่ดิน โดยเปิดสอบแข่งขัน จำนวน 3

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครอาจารย์ 25 สิงหาคม – 12 กันยายน
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยมาแนะนำ สำหรับท่านที่กำลังหางานในมหาวิทยาลัย ซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครอาจารย์
 25 สิงหาคม – 12 กันยายน 2557 ผู้ประสงค์สอบแข่งขันสามารถซื้อและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองระหว่างวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบราชการ 8-30 กันยายน 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบราชการ 8-30 กันยายน 2557 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 1. ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด 2. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท  หรือตามที่

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด