ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 18-25 ธันวาคม 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครพนักงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยเปิดรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรี ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 19,500 บาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 18-25 ธันวาคม 2557 โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • กรมการบินพลเรือน เปิดสอบราชการ 22 ธันวาคม 2557 – 16
  อัพเดทข่าวสารงานราชการล่าสุดของกรมการบินพลเรือน โดยเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจราจรทางอากาศ) ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน) ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาสิทธิการบิน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมการบินพลเรือน เปิดสอบราชการ 22 ธันวาคม 2557 – 16 มกราคม 2558 โดยตำแหน่งงานในข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 พฤศจิกายน – 8
  สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มาแนะนำ โดยเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 ตำแหน่ง 54 อัตรา อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,600 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • กรมศุลกากร เปิดสอบราชการ 22 ธันวาคม 2557 – 15
  อัพเดทข่าวสารงานราชการล่าสุดของกรมศุลกากร โดยเปิดสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 16 ตำแหน่ง ระดับ ปวส. อัตราเงินเดือน 11,500 บาท ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท กรมศุลกากร เปิดสอบราชการ 22 ธันวาคม 2557

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด