ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานราชการ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558
  อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุด จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี โดยเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง เปิดรับในระดับ ปวส. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 12,285 บาท สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานราชการ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • กรมธนารักษ์ เปิดสอบราชการ 5-23 มกราคม 2558
  อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุด จากกรมธนารักษ์ โดยเปิดสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. กรมธนารักษ์ เปิดสอบราชการ 5-23 มกราคม 2558 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มกราคม

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 พฤศจิกายน – 8
  สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มาแนะนำ โดยเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 ตำแหน่ง 54 อัตรา อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,600 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 27 มกราคม – 2
  อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุด จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน 2 ตำแหน่ง คือตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) และตำแหน่งพนักงานขับรถรับ-ส่งเอกสาร (วุฒิ ม.6) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครวันวันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 2

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด