ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 21-25 เมษายน 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัคพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ในระดับปริญญาตรี ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เงินเดือน 18,000 บาท   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 21-25 เมษายน 2557 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล เปิดสอบราชการ 1-26 พฤษภาคม 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาแนะนำ โดยเป็นข่าวประกาศเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล ซึ่งเปิดรับสมัครคัดเลืกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล เปิดสอบราชการ 1-26 พฤษภาคม 2557 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ 20-24 มกราคม 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ โดยเป็นข่าวประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครจำนวน 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา ดังนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ 20-24 มกราคม 2557 1.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์) จำนวน 1 อัตรา ระดับปริญญาเอก ค่าตอบแทนเดือนละ 25,200 บาท 2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีวเคมี) จำนวน 1 อัตรา ระดับปริญญาโท ค่าตอบแทนเดือนละ

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) รับออนไลน์ 10-28 เมษายน
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคล (พิการ) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 31 อัตรา วุฒิ ปวช., ปวท., ปวส. อัตราเงินเดือน 11,280 บาท กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) รับออนไลน์ 10-28 เมษายน 2557 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th และ http://job.rd.go.th ระหว่างวันพฤหัสบดีที่

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด