ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน(คนพิการ) 3-7 พฤศจิกายน 2557
  สวัสดีครับวันนี้ งานราชการ 2557 มีข่าวประกาศรับพนักงานราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานของกรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) 3-7 พฤศจิกายน 2557 เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันศุกร์ที่

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • กองทัพบก เปิดสอบสัสดี 22-28 พฤศจิกายน 2557
  กองทัพบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง สัสดีอำเภอ และเสมียนสัสดีจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 100 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ กองทัพบก เปิดสอบสัสดี 22-28 พฤศจิกายน 2557 โดยจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 28 พฤศจิกายน 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2557  สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 9 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ในตำแหน่งอาจารย์ A-5 จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา ระดับการศึกษาปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 9 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการ 3-7 พฤศจิกายน 2557
  สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ฉะเชิงเทรา ซึ่งเปิดรับตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280,13,010, 13,800 บาท วุฒิ ปวช., ปวท., ปวส., อนุปริญญา และตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการ 3-7

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด