ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าพนักงานราชการ 18-24 มีนาคม 2558
  อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุด จากกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2558 ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก) จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าพนักงานราชการ 18-24 มีนาคม 2558 โดยตำแหน่งงานข้างต้นนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 18 มีนาคม

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบราชการ 5-27 มีนาคม 2558
  อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุดจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ เปิดรับระดับการศึกษาปริญญาตรี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบราชการ 5-27 มีนาคม 2558 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่เว็บไซต์

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 พฤศจิกายน – 8
  สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มาแนะนำ โดยเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 ตำแหน่ง 54 อัตรา อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,600 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ 16-20 มีนาคม 2558
  อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุด จากกรมทางหลวงชนบท จังหวัดสระบุรี โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งเนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ค่าตอบแทน 13,800 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ 16-20 มีนาคม 2558 โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด