สํานักงาน ก.ก. เปิดสอบข้าราชการ กทม. ประจำปี 2556

  โพสต์เมื่อ: วันพุธ 3 เมษายน 2013 (เข้าดู 132 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาฝาก ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) โดย กองสรรหาบุคคล กําหนดเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจําปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1/2556 เปิดรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 8 – 30 เดือนพฤษภาคม 2556 และครั้งที่ 2/2556 เปิดรับสมัครสอบในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556

สํานักงาน ก.ก. เปิดสอบข้าราชการ กทม. ประจำปี 2556

สํานักงาน ก.ก. เปิดสอบข้าราชการ กทม. ประจำปี 2556

สํานักงาน ก.ก. เปิดสอบข้าราชการ กทม. ประจำปี 2556

ทั้งนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในครั้งที่ 1/2556 แบ่งออกเป็นประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 9 ตำแหน่ง ได้แก่
1. ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
3. ตำแหน่งนายช่างเชียนแบบปฏิบัติงาน
4. ตำแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน
6. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จํานวน 6 ตําแหน่ง ได้แก่
1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
3. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ
4. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
5. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
6. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

เว็บไซต์ : http://office.bangkok.go.th/exam/index.html

หากต้องการทราบข้อมูลส่วนกำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน หรือรายละเอียดส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงาน ก.ก. เปิดสอบข้าราชการ กทม. ประจำปี 2556

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.)
เรียบเรียงข้อมูลโดย : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม