สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดสอบราชการ 5 – 26 สิงหาคม 2556

  โพสต์เมื่อ: วันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2013 (เข้าดู 378 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด โดยเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดสอบราชการ 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดสอบราชการ 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
เปิดสอบราชการ 5 – 26 สิงหาคม 2556

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ดังนี้
1.1 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา
1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 6 อัตรา
1.5 ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

ทั้งนี้ตำแหน่งที่ 1.1-1.4 จะได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 10,100 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงิน 15,000 บาท สำหรับตำแหน่งที่ 1.5 จะได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 7,370 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงิน 9,000 บาท

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชั้น 1 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 022-41-8250-1

เว็บไซต์ : http://www.dlasavingcoop.com/

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนเงื่อนไขในการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดสอบราชการ 5 – 26 สิงหาคม 2556

ที่มา : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
เรียบเรียงเนื้อหาโดย งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม