กรมสรรพสามิต เปิดสอบราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 5-11 กันยายน 2556

  โพสต์เมื่อ: วันพุธ 28 สิงหาคม 2013 (เข้าดู 331 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวรับสมัครงานราชการ เกี่ยวกับการเปิดสอบ ภาค ข. มาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวเปิดสอบของกรมสรรพสามิต ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ  ว่างจำนวน 5 อัตรา ระดับปริญญาเอก ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 20,000 หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

กรมสรรพสามิต เปิดสอบราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 2556

กรมสรรพสามิต เปิดสอบราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 2556

กรมสรรพสามิต เปิดสอบราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
5-11 กันยายน 2556

ระยะเวลาและสถานที่เปิดรับสมัคร :
โดยตำแหน่งงานดังกล่าวนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ท่านใดที่สนใจสามารถสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารกรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-2241-4775 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครโดยใช้กระดาษขนาด A4 จากเว็บไซต์กรมสรรพสามิต ได้ที่เว็บไซต์ www.excise.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”

เว็บไซต์หน่วยงานhttp://www.excise.go.th

ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร หลักฐานในการสมัคร ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารทาง EMS เงื่อนไขในการรับสมัครหรือรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมสรรพสามิต เปิดสอบราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 5-11 กันยายน 2556

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงเนื้อหาโดย งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม