กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดสอบเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) วุฒิ ปวส. 2-18 พฤษภาคม 2559

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 25 เมษายน 2016 (เข้าดู 618 views)

อัพเดทงานราชการ 2559 ล่าสุด จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

gui03
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดสอบเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)
วุฒิ ปวส. 
2-18 พฤษภาคม 2559

ตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (ทั้งนี้ยังรับสมัครทางไปรษณย์ด่วนพิเศษ โดยสามารถอ่านข้อมูลได้ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท้ายของประกาศนี้)

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ หลักสูตรรวมถึงวิธีการสอบแข่งขัน การรับสมัครทางไปรษณย์ด่วนพิเศษ (ems) หรือรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดสอบเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) วุฒิ ปวส. 2-18 พฤษภาคม 2559

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงเนื้อหาโดย งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม