กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบภาค ข. 14 – 18 ม.ค. 2556

  โพสต์เมื่อ: วันพุธ 16 มกราคม 2013 (เข้าดู 150 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครงานราชการมาฝาก ซึ่งเป็นข่าวเปิดสอบภาค ข .ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเปิดสอบแข่งขันในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับในระดับการศึกษาปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันจะได้รับเงินเดือน 15,00-16,830 บาท

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบภาค ข. 2556

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบภาค ข. 2556

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดสอบภาค ข. 14 – 18 .. 2556

โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครใช้กระดาษ A4 ได้ที่เว็บไซต์ส่วนการเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง www.dmcr.go.th/hrdmcr/ (กรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือของตัวเอง ตัวบรรจง แล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่) ทั้งนี้สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์http://www.dmcr.go.th/

หากต้องการทราบรายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ค่าธรรมเนียมในการสมัครเงื่อนไขในการรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร รวมถึงรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบภาค ข. 14 – 18 .. 2556

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงเนื้อหาโดย : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม