กรมสุขภาพจิต รับโอน (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน บัดนี้ – 11 มกราคม 2556

  โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 23 ธันวาคม 2012 (เข้าดู 446 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับโอน(ย้าย) ข้าราชการมาฝาก ซึ่งเป็นประกาศของกรมสุขภาพจิต เกี่ยวกับการรับย้ายหรือโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ในกลุ่มอำนวยการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ซอยเทศบาล 19 ถ.สุขุมวิท จ.สมุทรปราการ

กรมสุขภาพจิต รับโอน (ย้าย) ข้าราชการ 2556

กรมสุขภาพจิต รับโอน (ย้าย) ข้าราชการ 2556

กรมสุขภาพจิต รับโอน (ย้าย) ข้าราชการ
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
บัดนี้ – 11 มกราคม 2556

โดยประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการนี้ รับโอนตั้งแต่บัดนี้ – 11 มกราคม 2556 ท่านใดที่มีความประสงค์ขอย้ายให้ยื่นหนังสือขอย้ายต่อผุ้บังคับบัญชาของตนในหน่วยงานต้นสังกัดและให้หน่วยงานส่งเรื่อง ให้หน่วยงานที่มีตำแหน่งว่างเพื่อพิจารณา สำหรับการรับโอนข้าราชการ ให้ทำการยื่นหนังสือขอโอนพร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาประวัติการรับราชการด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานที่รับโอนตามที่อยู่ข้างต้น

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนอื่นๆ ข สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมสุขภาพจิต รับโอน (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน บัดนี้ – 11 มกราคม 2556

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
เรียบเรียงเนื้อหาโดย : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม