สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา) รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน 30 ม.ค. – 22 ก.พ. 2556

  โพสต์เมื่อ: วันพฤหัส 24 มกราคม 2013 (เข้าดู 317 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครงานมาฝาก ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ซึ่งเปิดรับในตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 โดยเปิดรับตามเขตพื้นที่ ดังนี้

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน 2556

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน 2556

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
30
.. – 22 .. 2556

หน่วยทีี่ 1 ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

  • รหัส 101 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
  • รหัส 102 จังหวัดนครนายก จำนวน 1 อัตรา
  • รหัส 103 จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา
  • รหัส 104 จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อัตรา
  • รหัส 105 จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 อัตรา
  • รหัส 106 จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5

  • รหัส 201 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
  • รหัส 202 จังหวัดนครนายก จำนวน 1 อัตรา
  • รหัส 204 จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อัตรา
  • รหัส 206 จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2556 สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานนี้สามารถติดต่อได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดที่ประสงค์จะสอบคัดเลือก ดังนี้
1. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 17/8 ถ.คลองมะขามเียง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 035-241163 ต่อ 114
2. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก (หลังเดิม) บริเวณชั้น 2 (ติดกับสำนักงานพาณิชย์ จ.นครนายก) อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 037-311548
3. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 036-220821
4. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี อาคารประชุมเอนกประสงค์ (ชั้นล่าง) ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 037-454511
5.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 036-770205
6. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 1 อาคารเดิม) ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 035-612738

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 035-241163 ต่อ 101 , 113 และ 035-244806

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไป หลักสูตรการสอบคัดเลือก หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน 30 ม.ค. – 22 ก.พ. 2556

ที่มา : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เรียบเรียงโดย  : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม