กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 20-26 กุมภาพันธ์ 2557

  โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2014 (เข้าดู 229 views)

สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเปิดรับสมัครงาน ดังตำแหน่งต่อไปนี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง
รับสมัครพนักงานราชการ 20-26 กุมภาพันธ์ 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
1.ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท ค่าตอบแทน 21,000 บาท
2.ตำแหน่งพนักงานผังเมือง จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. ค่าตอบแทน 13,800 บาท
3.ตำแหน่งพนักงานเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ค่าตอบแทน 11,280 บาท

โดยตำแหน่งงานข้างต้นนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึงวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์สมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ค่าธรรมเนียมในการสมัคร รวมถึงรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 20-26 กุมภาพันธ์ 2557

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงเนื้อหาโดย : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม