กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท) รับสมัครพนักงานราชการ 15-19 กรกฎาคม 2556

  โพสต์เมื่อ: วันพุธ 10 กรกฎาคม 2013 (เข้าดู 243 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานรของกรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท) โดยเปิดรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เปิดรับในระดับการศึกษาปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรี ทางการเกษตร ด้านพืช (พืชไร่, พืชสวน, พืชผัก, ไม้ผล, การจัดการศัตรูพืช) และด้านกีฏวิทยา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 15,960 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท) รับสมัครพนักงานราชการ 2556

กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท) รับสมัครพนักงานราชการ 2556

กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท)
รับสมัครพนักงานราชการ 15-19 กรกฎาคม 2556

โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานนี้สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท หมู่ที่ 2 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 056-47-6655

เว็บไซต์ : http://www.cdoae.doae.go.th/

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไป ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท) รับสมัครพนักงานราชการ 15-19 กรกฎาคม 2556

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงโดย  : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม