กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ 12-23 มิถุนายน 2557

  โพสต์เมื่อ: วันศุกร์ 6 มิถุนายน 2014 (เข้าดู 607 views)

สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของกรมป่าไม้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังตำแหน่งงานต่อไปนี้


กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ
12-23 มิถุนายน 2557

1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
2.ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา
3.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 2 อัตรา
5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
6.ตำแหน่งช่างศิลป์ 1 อัตรา
7.ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา
8.ตำแหน่งช่างสำรวจ 9 อัตรา
9.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 9 อัตรา
10.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 4 อัตรา
11.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 9 อัตรา
12.ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า 6 อัตรา
13.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า 13 อัตรา
14.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 1 อัตรา
15.ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 21 อัตรา
โดยตำแหน่งงานที่ระบุในข้างต้น จะเปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://job.forest.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบ” (สำหรับวิธีการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถอ่านและศึกษาขั้นตอนการสมัครได้ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมที่ระบุไว้ ในส่วนท้ายของประกาศนี้)
หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไป ขั้นตอนการสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ 12-23 มิถุนายน 2557
ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงโดย  : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม