กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล 19-26 พฤษภาคม 2559

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 16 พฤษภาคม 2016 (เข้าดู 187 views)

อัพเดทงานราชการ 2559 ล่าสุดจากกรมการแพทย์ โดยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ) วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมันธยมศึกษาตอนปลายและมีประสบการด้านช่วยการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

hea022
กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล
19-26 พฤษภาคม 2559

โดยตำแหน่งงานในข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น. – 16.30 น. สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อาคาร DMS 6 ชั้น 2 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไป สถานที่ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง เกณฑ์การตัดสิน การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล 19-26 พฤษภาคม 2559

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงโดย : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม