มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงาน 24-30 กรกฎาคม 2556

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 15 กรกฎาคม 2013 (เข้าดู 147 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3/2556 ดังนี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงาน 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงาน 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รับสมัครพนักงาน 24-30 กรกฎาคม 2556

ตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน

1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี งานเบิกจ่าย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,280 บาท
3.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี งานติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,280 บาท
4.ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี งานออกแบบก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
5.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี งานออกแบบก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
6.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี งานกีฬา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
7.ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี งานศิลปกรรม จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
8.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,410 บาท

โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. สำหรับท่านที่สนใจตำแหน่งงานนี้ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร เงื่อนไขในการสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร หรือรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงาน 24-30 กรกฎาคม 2556

ที่มา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรียบเรียงเนื้อหาโดย : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม