มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ 17 มีนาคม – 23 เมษายน 2559

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 28 มีนาคม 2016 (เข้าดู 318 views)

อัพเดทงานราชการ 2559 ล่าสุด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และตำแหน่งนักเอกสารสนเทศระดับปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายบริการ (ปฏิบัติงานจริงที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

univ08
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ
17 มีนาคม – 23 เมษายน 2559

สำหรับผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถขอใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.lib.ku.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยตำแหน่งงานข้างต้นนี้เปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559 เว้นวันหยุดราชการ (ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.) หมายเลขโทรศัพท์ 02-9428616 ต่อ 408

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัครและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ 17 มีนาคม – 23 เมษายน 2559

ที่มา: สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงเนื้อหาโดย งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม