มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2557

  โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 2 กุมภาพันธ์ 2014 (เข้าดู 300 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับพนักงานราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 3/2557) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2557 สำหรับท่านใดที่กำลังมองหางานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ในจังหวัดสกลนคร โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำกองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 18,000 บาท และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 18,000 บาท


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ
30 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2557

สำหรับผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

เว็บไซต์หน่วยงาน : http://lps.snru.ac.th

สถานที่ตั้งหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 680 ม.11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ค่าธรรมเนียมในการสมัคร หลักฐานในการสมัคร เงื่อนไขในการรับสมัคร หรือรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2557

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงเนื้อหาโดย งานราชการ 

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม