มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานราชการ 6-13 ตุลาคม 2559

  โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม 2016 (เข้าดู 239 views)

อัพเดทข่าวสมัครงานมหาวิทยาลัย 2559 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยประกาศรับสม้ครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 4/2559 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

vru

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รับสมัครพนักงานราชการ 6-13 ตุลาคม 2559

โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-13 ตุลาคม 2559 สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้ารับการแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเจ้าหน้าที่ หรือเว็บไซต์ : http://www.vru.ac.th

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร ลักษณะงานที่จะมอบหมาย เกณฑ์การคัดเลือกและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานราชการ 6-13 ตุลาคม 2559

ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
เรียบเรียงโดย : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม