มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2557

  โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 16 พฤศจิกายน 2014 (เข้าดู 604 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๙๐ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อมาปฏิบัติงานราชการในมหาวิทยาลัยฯ

univ42
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2557

ตำแหน่งงานข้างต้นเปิดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ สำหรับผู้ประสงค์จะขอโอน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.aru.ac.oh และสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล personnel.aru@gmail.com หรือยื่นด้วยตนเองที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ ไปยังงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตุชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 (โดยจะต้องส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนหลักฐานที่ต้องยื่น เงื่อนไขในการสมัคร เงื่อนไข หรือรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2557

ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรียบเรียงเนื้อหาโดย : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม