มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครอาจารย์ 5-28 เมษายน 2560

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 3 เมษายน 2017 (เข้าดู 199 views)

อัพเดทงานราชการ 25ุ60 ล่าสุด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 6/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครอาจารย์
5-28 เมษายน 2560

สำหรับผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 985 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยตำแหน่งงานข้างต้นนี้เปิดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัครและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครอาจารย์ 5-28 เมษายน 2560

ที่มา: สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงเนื้อหาโดย งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม