คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครอาจารย์ 14 ม.ค. – 28 ก.พ. 2556

  โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 15 มกราคม 2013 (เข้าดู 616 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยมาฝาก ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รับสมัครอาจารย์ 14 ม.ค. – 28 ก.พ. 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำนวน 2 อัตรา
2.อาจารย์ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน จำนวน 2 อัตรา
3.อาจารย์ สาขาการพยาบาล ครอบครัวและผดุงครรภ์ จำนวน 2 อัตรา
4.อาจารย์ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 1 อัตรา

โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ สำหรับท่านที่สนใจตำแหน่งงานนี้ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-9869213-9 ต่อ 7316-8 ทั้งนี้สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ที่ http://www.nurse.tu.ac.th

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก หรือรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครอาจารย์ 14 ม.ค. – 28 ก.พ. 2556

ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เรียบเรียงเนื้อหาโดย : งานราชการ 

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม