โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 18-24 กุมภาพันธ์ 2557

  โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2014 (เข้าดู 1,348 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศส่วนงานโรงพยาบาลมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับการศึกษาปริญญาตรี,ปวส.,มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
รับสมัครพนักงานราชการ
18-
24 กุมภาพันธ์ 2557

โดยตำแหน่งงานที่ระบุข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.cpa.go.th

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร รวมถึงรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่ง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 18-24 กุมภาพันธ์ 2557

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงเนื้อหาโดย : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม