โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานราชการ 23-27 ธันวาคม 2556

  โพสต์เมื่อ: วันพฤหัส 12 ธันวาคม 2013 (เข้าดู 159 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครงานในส่วนโรงพยาบาลมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเปิดรับพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
รับสมัครพนักงานราชการ 23-27 ธันวาคม 2556

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานนี้สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 8 อาคารอำนวยการ)

เว็บไซต์ : http://www.yrh.moph.go.th/

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไป สถานที่ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง เกณฑ์การตัดสิน การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานราชการ 23-27 ธันวาคม 2556

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงโดย  : งานโรงพยาบาล

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม