โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 7-11 ตุลาคม 2556

  โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 21 กันยายน 2013 (เข้าดู 435 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศในส่วนงานโรงพยาบาลมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  จำนวน 1 อัตรา ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 15,960 บาท และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 12,240 บาท

โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2556

โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2556

โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ
7-
11 ตุลาคม 2556

โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 034-542031 ต่อ 106

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร รวมถึงรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่ง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 7-11 ตุลาคม 2556

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงเนื้อหาโดย : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม