โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ 18-22 เมษายน 2559

  โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 2 เมษายน 2016 (เข้าดู 243 views)

อัพเดทงานโรงพยาบาล 2559 ล่าสุดจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการส่าธารณสุข, นักกายภาพบำบัด, นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, นักวิชาการสถิติ, พยาบาลวิชาชีพ, นิติกร, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการพัสดุ, นายช่างเทคนิค, นักโภชนาการ, นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ช่วยพยาบาล

nakornratchasima
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ
18-22 เมษายน 2559

โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 ในวันเวลาราชการ เช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. บ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น. สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ หน้าห้องประชุมหลวงพ่อพุธฐานิโย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร รวมถึงรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่ง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ 18-22 เมษายน 2559

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงเนื้อหาโดย : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม