โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครงาน 15 – 22 ตุลาคม 2555

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 15 ตุลาคม 2012 (เข้าดู 529 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครงานส่วนงานโรงพยาบาลมาฝาก ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครจำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครงาน 2555

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครงาน 2555

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครงาน
15 – 22 ตุลาคม 2555

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งงานที่นำมาฝากนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 22 ตุลาคม 2555 ตามวันราชการ ในเวลา 08.30 – 15.00 น. ท่านใดที่สนใจ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-926-9368-70

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เอกสารที่ต้องยื่นหรือรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครงาน 15 – 22 ตุลาคม 2555

ที่มา : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เรียบเรียงเนื้อหาโดย งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม