องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 16 ธันวาคม 2556 – 17 มกราคม 2557

  โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 4 มกราคม 2014 (เข้าดู 1,589 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานส่วนงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 3 จำนวน 3 อัตรา คุณวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางด้านเกษตรกรรม

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน
16 ธันวาคม 2556 – 17 มกราคม 2557

โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 17 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ สำหรับท่านที่สนใจตำแหน่งงานนี้ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการ พร้อมกับเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 160 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 หมายเลขโทรศัพท์. 036-34-2015, 08-990-18032 หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ เลขที่ 101 ถนนย่ายพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขต กรุงเทพฯ 10100 (อาคาร 5 ชั้น ติดตลาดสด อตก. หมายเลขโทรศัพท์ 02-279-8603)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.dpo.go.th/

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร กำหนดการสอบคัดเลือก หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกหรือรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 16 ธันวาคม 2556 – 17 มกราคม 2557

ที่มา : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เรียบเรียงเนื้อหาโดย : งานรัฐวิสาหกิจ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม