บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 1- 25 ตุลาคม 2556

  โพสต์เมื่อ: วันพฤหัส 17 ตุลาคม 2013 (เข้าดู 1,072 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครงานส่วนงานรัฐวิสาหกิจมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยเปิดรับสมัครในระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น,คุณวุฒิปริญญาตรี, คุณวุฒิปริญญาโท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน
1- 25 ตุลาคม 2556

รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานทางช่างก่อสร้างได้เป็นอย่างดี สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา รายละเอียด

-รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี รายละเอียด

-รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล รายละเอียด

-รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบและประมวลผล รายละเอียด

-รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐ์ศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1 รายละเอียด

-รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา รายละเอียด

ท่านใดที่สนใจตำแหน่งงานดังกล่าวในข้างต้นนี้ ซึ่งเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-25 ตุลาคม 2556 สำหรับผู้ประสงค์สมัครสอบขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0299 ชั้น 1 โซน B  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-831-3378

ที่มา : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรียบเรียงเนื้อหาโดย งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม