บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน Legal Officer 1 (7-28 พฤศจิกายน 2557)

  โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 9 พฤศจิกายน 2014 (เข้าดู 1,888 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครงานส่วนงานรัฐวิสาหกิจมาแนะนำเผื่อมีท่านใดสนใจ โดยเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งรายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับสามารถอ่านได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ครับ

logo_thaiairway
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
รับสมัครงาน Legal Officer 1 (7-28 พฤศจิกายน 2557)

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับ:  Legal Officer 1
จำนวนที่เปิดรับ :  จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ: ปริญญาตรี
หน้าที่รับผิดชอบ : ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและตรวจสอบการประพฤติมิชอบสอบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฏหมาย ข้อหารือต่างๆ และส่งเสริมการจัดทำกิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบริษัทฯ

กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการรับสมัครทั้งหมดดังรายละเอียดภาพด้านล่างนี้ครับ

กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการรับสมัคร

กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัครทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเริ่มตั้งแต่การประกาศรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต การกรอกประวัติผ่านทางระบบเว็บไซต์ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน การสอบข้อมูล การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับท่านใดที่สนใจตำแหน่งงานนี้ สามารถใช้กำหนดการดังกล่าว ยึดปฏิบัติในการสมัครงานในตำแหน่งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด รวมถึงอ่านรายละเอียดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการสมัคร เพื่อสิทธิและประโยชน์ของตัวท่านเอง

โดยตำแหน่งงานที่นำมาฝากนี้ เริ่มเปิดรับสมัครตามกรอบระยะเวลาที่แจ้งไว้ในภาพด้านบน วิธีการรับสมัครนั้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.thaiairways.com ในส่วนของหัวข้อ About THAI / Careers / ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร / ตำแหน่ง Legal Officer 1

ในส่วนของคุณสมบัติผู้สมัคร รายละเอียดการรับสมัครส่วนอื่นๆ  รวมถึงเอกสารที่ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต้องนำมายื่นตอนรายงานตัวสอบนั้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน Legal Officer 1 (7-28 พฤศจิกายน 2557)

ที่มา : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม