การเคหะแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุพนักงาน 26 ก.พ. – 20 มี.ค. 2556

  โพสต์เมื่อ: วันพฤหัส 28 กุมภาพันธ์ 2013 (เข้าดู 397 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานส่วนงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดการเคหะแห่งชาติ โดยเปิดสอบบรรจุพนักงาน รวมทั้งหมด 20 ตำแหน่ง ดังนี้

การเคหะแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุพนักงาน 2556

การเคหะแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุพนักงาน 2556

การเคหะแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุพนักงาน
26 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2556

1. ตำแหน่งวิศวกร (สาขาสิ่งแวดล้อม สุขาบาล)
2. ตำแหน่งวิศวกร (สาขาโยธา)
3. ตำแหน่งสถาปนิก
4. ตำแหน่งช่างเทคนิค (งานก่อสร้าง)
5. ตำแหน่งช่างเทคนิค (งานซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์)
6. ตำแหน่งบุคลากร
7. ตำแหน่งนิติกร
8. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
9. ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์
10. ตำแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
11. ตำแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (งานภูมิสารสนเทศที่อยู่อาศัย)
12. ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานประเมินที่ดินและสินทรัพย์)
13. ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานจัดประโยชน์/งานกลยุทธ์และบริหารอาคารเช่า)
14. ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานพัฒนาและบริหารชุมชน)
15. พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานขายโครงการ)
16. ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานรังวัดและกรรมสิทธิ์ที่ดิน/งานทะเบียนอาคารชุด)
17. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (งานประมูล) , พนักงานพัสดุ (งานพัสดุ)
18. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานพัฒนาเมืองและจัดรูปที่ดิน)
19. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานปฏิบัติการทางสังคม)
20. ตำแหน่งเศรษฐกร

โดยตำแหน่งงานข้างต้นนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2556 ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://reg.registrar.ku.ac.th/nha/

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร กำหนดการสอบคัดเลือก หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกหรือรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การเคหะแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุพนักงาน 26 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2556 

ที่มา : การเคหะแห่งชาติ
เรียบเรียงเนื้อหาโดย : งานรัฐวิสาหกิจ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม