การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 21 – 31 สิงหาคม 2558

  โพสต์เมื่อ: วันพฤหัส 30 กรกฎาคม 2015 (เข้าดู 610 views)

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 208 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

rft
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน
21 – 31 สิงหาคม 2558

สังกัดฝ่ายการเดินรถ
1.ตำแหน่งพนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 10 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานการเดินรถ 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานการบัญชี 4 (เสมียนส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 11 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 4 (เสมียนส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 4 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสถานี) อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 85 อัตรา
7. ตำแหน่งพนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 62 อัตรา
สังกัดฝ่ายการช่างกล
8. ตำแหน่งวิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 5 อัตรา
9. ตำแหน่งพนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่งวิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
11.ตำแหน่งวิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 4 อัตรา
12.ตำแหน่ง พนักงานการบัญชี 4 อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
13.ตำแหน่ง วิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 5 อัตรา
14.ตำแหน่ง พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายการเงินและการบัญชี
15.ตำแหน่ง พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 7 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
16.ตำแหน่งพนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 7 อัตราเงินเดือน 20,030 บาท จำนวน 1 อัตรา
17. ตำแหน่งพนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดสำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์
18.ตำแหน่งพนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 4 อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดสำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา
19.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว
20.ตำแหน่งพนักงานเทคนิค 6 อัตราเงินเดือน 16,830 บาท จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร :
โดยตำแหน่งงานข้างต้นนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21-31 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต เกณฑ์การตัดสินวิธีการเลือกสรร วิธีการสมัคร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 21 – 31 สิงหาคม 2558

ที่มา : การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรียบเรียงโดย :  งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม