การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2558

  โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 25 กรกฎาคม 2015 (เข้าดู 587 views)

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 28 ตำแหน่ง โดยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็ฯพนักงานโดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงานระหว่าง กปภ. กับมหาวิทยาลัยรังสิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

pwa
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งวิศวกร 4 (ไฟฟ้า)
2. ตำแหน่งวิศวกร 4 (ไฟฟ้าวัดคุม)
3. ตำแหน่งวิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)
4. ตำแหน่งวิศวกร 4 (โยธา)
5. ตำแหน่งวิศวกร 4 (อุตสาหการ)
6. ตำแหน่งวิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม)
7. ตำแหน่งวิศวกร 4 (เครื่องกล)
8. ตำแหน่งวิทยาการฝึกอบรม 4
9. ตำแหน่งวิศวกร 4 (โยธา) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
10. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี)
11. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4
12. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สถิติ) ป.โท
13. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สถิติ)
14. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4
15. ตำแหน่งบุคลากร 4 (นิติศาสตร์)
16. ตำแหน่งบุคคลกร 4 (รัฐศาสตร์)
17. ตำแหน่งเศรษฐกร 4
18. ตำแหน่งบุคคลากร 4
19. ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
20. ตำแหน่งนักบัญชี 4
21. ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 4
22. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4
23. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 (ไฟฟ้ากำลัง)
24. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)
25. ตำแหน่งช่างโยธา 3
26. ตำแหน่งช่างเครื่องกล 3
27. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3
28. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 3

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 29 กรกฏาคม – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

หากต้องการทราบข้อมูลส่วนคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร เกณฑ์การตัดสินหรือรายละเอียดส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2558

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค
เรียบเรียงข้อมูลโดย : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม