การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 14 – 25 กรกฎาคม 2559

  โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 12 กรกฎาคม 2016 (เข้าดู 615 views)

อัพเดทข่าวสมัครงาน 2559 ล่าสุดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยรับสมัครงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 101 อัตรา หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จำนวน 13 อัตรา ดังนี้

tat-logo
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง
 14 – 25 กรกฎาคม 2559

1. ตำแหน่งเลขานุการ จำนวน 10 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 5 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 5 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
7. ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 5 อัตรา
8. ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 6 อัตรา
9. ตำแหน่งพนักงานงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่งพนักงานการเงิน จำนวน 8 อัตรา
11. ตำแหน่งพนักงานวางแผน จำนวน 10 อัตรา
12. ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
13. ตำแหน่งพนักงานสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
15. ตำแหน่งนักสถิติ จำนวน 2 อัตรา
16. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
17. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน 5 อัตรา
18. ตำแหน่งพนักงานการตลาด จำนวน 11 อัตรา
19. ตำแหน่งพนักงานการตลาด จำนวน 10 อัตรา
20. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการตลาด จำนวน 6 อัตรา
21. ตำแหน่งนักออกแบบ จำนวน 2 อัตรา
22. ตำแหน่งนักเขียน จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง ททท.
1. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งพนักงานการตลาด จำนวน 6 อัตรา
8. ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 14 – 25 กรกฎาคม 2559  (รายละเอียดขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์สามารถอ่านได้จากรายละเอียดเพิ่ม เติมที่ระบุไว้ในส่วนท้ายของประกาศนี้)
หากต้องการทราบข้อมูลส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนระเบียบการรับสมัคร สามารถอ่านได้ที่นี่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 14 – 25 กรกฎาคม 2559

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เรียบเรียงข้อมูลโดย งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม