กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการ 15-26 กุมภาพันธ์ 2559

  โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2016 (เข้าดู 875 views)

อัพเดทงานรัฐวิสาหกิจ 2559 ล่าสุด จากกรมชลประทาน โดยเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน หลายตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

rid-logo-150x150
กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการ
15-26 กุมภาพันธ์ 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 18 อัตรา
กลุ่มงานเทคนิค
2.ตำแหน่งช่างภาพ จำนวน 2 อัตรา
3.ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 16 อัตรา
4.ตำแหน่งนายช่างชลประทาน จำนวน 487 อัตรา
5.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน 45 อัตรา
6.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 24 อัตรา
7.ตำแหน่งช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา
8.ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 51 อัตรา
9.ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ จำนวน 10 อัตรา
10.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 อัตรา
11.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 16 อัตรา
กลุ่มงานบริการทั่วไป
12.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 14 อัตรา
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
13.ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน จำนวน 17 อัตรา

ท่านใดที่สนใจตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ http://job.rid.go.th (ขั้นตอนการสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถอ่านได้ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในส่วนท้ายของประกาศนี้)

หากต้องการทราบข้อมูลส่วนคุณสมบัติของผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร เกณฑ์การตัดสินหรือรายละเอียดส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการ 15-26 กุมภาพันธ์ 2559

ที่มา: สำนักงาน ก.พ.
เรียบเรียงข้อมูลโดย : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม