เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 12 มี.ค.-3 เม.ย. 2556

  โพสต์เมื่อ: วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2013 (เข้าดู 227 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครงานส่วนระดับท้องถิ่นมาฝาก ซึ่งเป็นประกาศของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวนที่เปิดสมัครทั้งหมด 13 ตำแหน่ง ดังนี้

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
เปิดสอบพนักงานเทศบาล 12 มี..- 3 เม.. 2556

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  1  จำนวน  5  ตำแหน่ง  ได้แก่
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน  1  อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน  1  อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  2  อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน  1  อัตรา
ตำแหน่งช่างโยธา  จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  2  จำนวน  4  ตำแหน่ง   ได้แก่
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน  1  อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน  1  อัตรา
ตำแหน่งนายช่างโยธา  จำนวน  2  อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน  1  อัตรา  

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3  จำนวน  4  ตำแหน่ง   ได้แก่
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน  1  อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน  1  อัตรา
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา   
ตำแหน่งบุคลากร จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2556 – 3 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์  อำเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์ โทรศัพท์  036-439107

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของตำแหน่ง เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร หรือต้องการทราบรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่ง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เปิดสอบพนักงานเทศบาล 12 มี.ค.- 3 เม.ย. 2556

ที่มา : เทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
เรียบเรียงเนื้อหาโดย งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม