เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เปิดสอบพนักงานเทศบาล 26 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2556

  โพสต์เมื่อ: วันพุธ 24 กรกฎาคม 2013 (เข้าดู 461 views)

สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครงานส่วนระดับท้องถิ่นมาแนะนำ ซึ่งเป็นประกาศของเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 สายงานที่เริ่มต้น ระดับ 2  และสายงานที่เริ่มต้น ระดับ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้

เทศบาลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556

เทศบาลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เปิดสอบพนักงานเทศบาล
26 
กรกฎาคม  – 16 สิงหาคม 2556

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

1.1 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 จำนวน 1 อัตรา

1.2 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 จำนวน 1 อัตรา

1.3 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 จำนวน 1 อัตรา
-ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 จำนวน 2 อัตรา
-ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 จำนวน 2 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
กำหนดรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม  – 16 สิงหาคม 2556 (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.) ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ ลานจอดรถยนต์เอนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

เว็บไซต์ : http://srichiangmai.go.th/

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร การยื่นใบสมัครหรือต้องการทราบรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่ง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เปิดสอบพนักงานเทศบาล 26 กรกฎาคม  – 16 สิงหาคม 2556

ที่มา : เทศบาลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
เรียบเรียงเนื้อหาโดย งานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม