เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย เปิดสอบพนักงานเทศบาล 11 กันยายน – 3 ตุลาคม 2556

  โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 17 กันยายน 2013 (เข้าดู 435 views)

สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครงานส่วนระดับท้องถิ่นมาแนะนำ ซึ่งเป็นประกาศของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี 2556/2557 โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ดังนี้

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย เปิดสอบพนักงานเทศบาล 2556

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย เปิดสอบพนักงานเทศบาล
11
กันยายน – 3 ตุลาคม 2556

พนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
-เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 จำนวน 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2
-เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
-นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
-นักพัฒนาชุมชน 3 จำนวน 1 อัตรา
-นักพัฒนาชุมชน 3 จำนวน 1 อัตรา
-บุคลากร 3 จำนวน 1 อัตรา
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 3 ตุลาคม 2556  เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถขอยื่นใบสมัครได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-94-3349 ต่อ 16 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.thungluangsk.go.th

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร การยื่นใบสมัครหรือต้องการทราบรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่ง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย เปิดสอบพนักงานเทศบาล 11 กันยายน – 3 ตุลาคม 2556

ที่มา : เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงเนื้อหาโดย งานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม