อบต.ดงพลอง จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล 13 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2557

  โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 2 กุมภาพันธ์ 2014 (เข้าดู 573 views)

สวัสดีครับ วันนี้ งานราชการ 2557 มีข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเปิดรับสมัครจำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา ดังนี้

อบต.ดงพลอง จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล
13 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2557

สายที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา คือ
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งช่างโยธา 1 จำนวน 1 อัตรา

สายที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา คือ
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2 จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 1 อัตรา

สายงานที่เริ่มจากระดับ 3 จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา คือ
1.ตำแหน่งวิชาการศึกษา 3 จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 3 จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 3 จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ และตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.dongpong.go.th หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 044-666332

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร หรือต้องการทราบรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่ง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.ดงพลอง จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล 13 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2557

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
เรียบเรียงเนื้อหาโดย งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม