อบจ.ชุมพร รับสมัครพนักงาน 16 – 27 พฤศจิกายน 2558

  โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 8 พฤศจิกายน 2015 (เข้าดู 926 views)

อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โดยเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร หลายตำแหน่ง ดังนี้

chppao-logo
อบจ.ชุมพร รับสมัครพนักงาน
16 – 27 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่งที่รับคัดเลือก
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
1.1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 1 อัตรา
1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 อัตรา
1.3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน  จำนวน 1 อัตรา
1.4 ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
2.1 คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา
2.2 ภารโรง สังกัดโรงเรียนบ้านทับวัง จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งงานข้างต้นนี้ เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 – 27 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ สำหรับผู้ประสงค์ที่จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ได้ที่ 0-7751-2313

เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.chppao.go.th
หากต้องการทราบรายละเอียดในส่วนคุณสมบัติทั่วไป รายละเอียดแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร การประกาศผลการคัดเลือก รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบจ.ชุมพร รับสมัครพนักงาน 16 – 27 พฤศจิกายน 2558

ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
เรียบ
เรียงเนื้อหาโดย งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม