องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอบราชการ 1-22 พฤศจิกายน 2555

  โพสต์เมื่อ: วันพุธ 17 ตุลาคม 2012 (เข้าดู 186 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครงานส่วนระดับท้องถิ่นมาฝาก ซึ่งเป็นประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเปิดรับสมัครงานจำนวน 11 ตำแหน่ง ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอบราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอบราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอบราชการ
1-22 พฤศจิกายน 2555

1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
5. นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
7. นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
8. นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
10. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
11. นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา

โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-22 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้นล่างอาคารหอประชุมอำเภอปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสามารถ Download ใบสมัคร เอกสาร (หมายเลข 3) ได้ทางเว็บไซต์ http://www.soppong.go.th/ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-617255

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หลักฐานต่างๆ ที่ต้องใช้ในการยื่นสมัครงานในตำแหน่งข้างต้นหรือต้องการทราบรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่ง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอบราชการ 1-22 พฤศจิกายน 2555

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรียบเรียงเนื้อหาโดย งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม