สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  โพสต์เมื่อ: วันพุธ 21 กันยายน 2016 (เข้าดู 270 views)

อัพเดทข่าวสารงานราชการ 2559 ล่าสุด จากสำนักงาน ก.พ. โดยรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ocscbanner80h111

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
สำหรับส่วนราชการต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2560” หัวข้อย่อย “สมัครสอบภาค ก.พิเศษ”

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผู้สมัครสอบสอบครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2559 และ
ผู้สมัครสอบครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 21 เมษายน 2560

ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียบเรียงข้อมูลโดย งานราชการ
ข้อมูลอ้างอิง สำนักงาน ก.พ.

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม