สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ประจำปี 2559 ระดับ 1-4 ระหว่างวันที่ 2-22 มีนาคม 2559

  โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2016 (เข้าดู 637 views)

อัพเดทข่าวสารงานราชการ 2559 ล่าสุด จากสำนักงาน ก.พ. โดยรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ประจำปี 2559 ระดับ 1-4 ระหว่างวันที่ 2-22 มีนาคม 2559 ซึ่งเปิดรับสมัครผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

OCSCbanner80h111
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
ประจำปี 2559 ระดับ 1-4
ระหว่างวันที่ 2-22 มีนาคม 2559

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559” ไม่เว้นวันหยุดราขการ

ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินระหว่างวันที่ 2-22 มีนาคม 2559

-ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการขำระให้โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ประจำปี 2559 ระดับ 1-4 ระหว่างวันที่ 2-22 มีนาคม 2559

เรียบเรียงข้อมูลโดย งานราชการ
ข้อมูลอ้างอิง สำนักงาน ก.พ.

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม