วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2556

  โพสต์เมื่อ: วันพฤหัส 24 มกราคม 2013 (เข้าดู 158 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและบุตรข้าราชการตำรวจมาฝาก ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับบุคคลทั่วไปและบุตรข้าราชการตำรวจของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ โดยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป และบุตรข้าราชการตำรวจ เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2556 จำนวนที่ต้องการทั้งเพศชายและหญิง รวมทั้งหมด 60 คน

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลทั่วไป และบุตรข้าราชการตำรวจ เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2556

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลทั่วไป และบุตรข้าราชการตำรวจ เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2556

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลทั่วไปและบุตรข้าราชการตำรวจ
เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2556

โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.  สำหรับผู้ที่สนใจต้องมาสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในกรณีซื้อใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจแล้วมาสมัครด้วยตนเอง ให้ชำระค่าสมัคร 200 บาท กรณีดาวน์โหลดใบสมัครแล้วมาสมัครด้วยตนเอง ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท

สำหรับการจำหน่ายใบสมัครจะจำหน่ายตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ราคาชุดละ 100 บาท (ไม่จำหน่ายทางไปรษณีย์) หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.nursepolice.go.th

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติทั่วไป ค่าสมัครสอบ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจรับสมัครบุคคลทั่วไป และบุตรข้าราชการตำรวจ เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2556
บุคคลทั่วไป
บุตรข้าราชการตำรวจ

ที่มา : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เรียบเรียงโดย  : งานราชการ

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม