ประกาศรับสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี 2555

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 19 พฤศจิกายน 2012 (เข้าดู 1,357 views)

สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เกี่ยวกับการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี 2555 เพื่อสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2555

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประกาศสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี2555

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประกาศสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี 2555

ประกาศรับสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี 2555

ท่านที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยสามารถขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเองและทาง internet ดังนี้

1. ด้วยตนเองได้ที่  สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A ช้ัน 5) ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

2. ขอรับทาง internet ได้ที่เว็บไซต์สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม www.ojc.coj.go.th/exam 

** ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครในตำแหน่งดังกล่าวนำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสมัครด้วย **

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่ระบุ (อยู่ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมของประกาศนี้) โดยให้ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A ช้ัน 5) ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึงที่ 31 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 

ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยให้นำใบเสร็จการชำระเงินยินพร้อมใบสมัครสอบคัดเลือกและต้องชำระค่าตรวจร่างกาย 1,000  บาท หลังจากพิจารณาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทางระบบ internet ที่เว็บไซต์ของสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม www.ojc.coj.go.th

หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนของเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร รวมถึงรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศรับสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี 2555

ที่มา : สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
เรียบเรียงเนื้อหาโดย : งานราชการ 

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม