นักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 3 ธันวาคม 2012 (เข้าดู 881 views)

สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวสารงานราชการมาฝาก สำหรับท่านที่กำลังติดตามข่าวการรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556 โดยข่าวประกาศนี้เป็นของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (ชาย) ข้าราชการตำรวจ (หญิง) รวมถึงบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556 สำหรับข้อมูลการรับสมัคร มีดังนี้

ประกาศรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556

ประกาศรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556

ประกาศรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556

ประกาศ รร.นรต. เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556  (รับจำนวน 60 คน)
คุณสมบัติ
–  เพศหญิง อายุ 16-21 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร วันที่ 11 มกราคม 2556 คือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2535  ถึง 11 มกราคม 2540)
–  วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.

ประกาศ รร.นรต. เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556   (รับจำนวน 10 คน)

ประกาศ รร.นรต. เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556  (รับจำนวน 30 คน)
คุณสมบัติ
–  ข้าราชการตำรวจ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี (นับปีชนปี)
–  รับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันแรกของการสอบข้อเขียน (3 กุมภาพันธ์ 2556)

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกดำเนินการประกาศรับสมัคร เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป และเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555 ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 (โดยสามารถสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.rpca-admission.com)

ผู้ประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกสามารถอ่านกำหนดการทั้งหมดได้จากรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก สำหรับผู้สมัคร
ข้าราชการตำรวจ (ชาย) ข้าราชการตำรวจ (หญิง) และบุคคลภายนอก
เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556

ที่ตั้งหน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
90 หมู่ที่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 034-312-009 โทรสาร : 0-3431-1106 อีเมล์ : www@rpca.ac.th

ที่มาข้อมูล : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรียบเรียงข้อมูลโดย งานราชการ 

แนะนำงานราชการ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ งานยอดนิยม