ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ 6-10 ตุลาคม 2557
  สวัสดีครับวันนี้ งานราชการ 2557 มีข่าวประกาศเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 22/2557 มาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครพนักงานของกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครในตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักกีฏวิทยา จำนวน 1 อัตรา ระดับปริญญาตรี กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ 6-10 ตุลาคม 2557 โดยตำแหน่งงานข้างต้นนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบราชการ 6-27 ตุลาคม 2557
  สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยเปิดสอบในตำแหน่งนักชีววิทยารังสีปฏิบัติการจำนวน 1 อัตรา ซึ่งเปิดรับในระดับการศึกษาปริญญาตรี ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 15,000-16,500 บาท สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบราชการ 6-27 ตุลาคม 2557 โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 29 กันยายน – 7
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหางานพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 12/2557 ในตำแหน่งอาจารย์สาขาการตลาด , อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 29 กันยายน – 7

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 26 กันยายน – 16
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานจำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค ตำแหน่งเจ้าพนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 26 กันยายน – 16 ตุลาคม 2557 โดยตำแหน่งงานดังกล่าวนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด