ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • กรมบัญชีกลาง เปิดสอบราชการ 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานของกรมบัญชีกลาง โดยเปิดสอบแข่งขันจำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ กรมบัญชีกลาง เปิดสอบราชการ 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2557 ตำแหน่งที่เปิดสอบ : 1.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 2.ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล เปิดสอบราชการ 18 สิงหาคม –
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาแนะนำ โดยเป็นข่าวประกาศเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล ซึ่งเปิดรับสมัครคัดเลืกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 4 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล เปิดสอบราชการ 18 สิงหาคม – 5 กันยายน 2557 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ 20-24 มกราคม 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ โดยเป็นข่าวประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครจำนวน 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา ดังนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ 20-24 มกราคม 2557 1.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์) จำนวน 1 อัตรา ระดับปริญญาเอก ค่าตอบแทนเดือนละ 25,200 บาท 2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีวเคมี) จำนวน 1 อัตรา ระดับปริญญาโท ค่าตอบแทนเดือนละ

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบราชการ 8-30 กรกฎาคม 2557
  สวัสดีครับวันนี้ งานราชการ 2557 มีข่าวประกาศเปิดสอบราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครของกรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 19 อัตรา วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน 11,200-12,650 บาท และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน 11,200-12,650 บาท กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบราชการ 8-30 กรกฎาคม 2557 โดยตำแหน่งงานนี้
 • กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 25 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครงานของกรมศิลปากร เปิดรับรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่

 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 18–24 ก.ค. 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัคพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งนายช่างเทคนิค, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 7–15 ก.ค. 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัคพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งนายช่างเทคนิค,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลปทุมธานี)จำนวน 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษาปวส.,ปริญญาตรี

 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 9–17 ก.ค. 2557
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศรับสมัคพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยา,พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี) จำนวน 5

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด