ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • กรมหม่อนไหม
 รับสมัครพนักงานราชการ 27 กุมภาพันธ์ – 6
  อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุด จากสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท กรมหม่อนไหม
รับสมัครพนักงานราชการ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2558 โดยตำแหน่งงานดังกล่าวนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบราชการ 5-27 มีนาคม 2558
  อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุดจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ เปิดรับระดับการศึกษาปริญญาตรี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบราชการ 5-27 มีนาคม 2558 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่เว็บไซต์

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 พฤศจิกายน – 8
  สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มาแนะนำ โดยเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 ตำแหน่ง 54 อัตรา อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,600 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง ชุมพร) รับสมัครพนักงานราชการ 23 กุมภาพันธ์ –
  อัพเดทงานราชการ 2558 ล่าสุดจากกรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง ชุมพร) โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา เปิดรับในระดับ ปวส. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 13,800 บาท กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง ชุมพร) รับสมัครพนักงานราชการ 23 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558 โดยตำแหน่งงานข้างต้น เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด