ค้นหาทันใจ

งานราชการล่าสุด

ทั้งหมด

ข่าวสารงานราชการ

ทั้งหมด

พนักงานราชการ

ทั้งหมด
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 28 ตุลาคม – 6
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวเปิดสอบราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยเปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2557 1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 7 อัตรา 2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 3.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา 4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน

เปิดสอบราชการ

ทั้งหมด
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบราชการ 13 ตุลาคม – 3
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวเปิดสอบราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 7 อัตรา ระดับการศึกษาปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 เปิดสอบราชการ 13 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2557 โดยตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน

เปิดสอบครู

ทั้งหมด

พนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด

งานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด

งานโรงพยาบาล

ทั้งหมด

งานระดับท้องถิ่น

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาตรี

ทั้งหมด

วุฒิปริญญาเอก

ทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 29 กันยายน – 7
  สวัสดีครับวันนี้ thaijobportal มีข่าวประกาศเปิดรับพนักงานราชการมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหางานพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 12/2557 ในตำแหน่งอาจารย์สาขาการตลาด , อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม

วุฒิ ปวส.

ทั้งหมด
 • กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ 16-22 ตุลาคม 2557
  สวัสดีครับ วันนี้ thaijobportal มีข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปมาแนะนำ ซึ่งเป็นข่าวประกาศรับสมัครพนักงานราชการของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาภ (อุดรธานี) โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท ระดับการศึกษา ปวส. กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ 16-22 ตุลาคม 2557 โดยตำแหน่งงานดังกล่าวนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพุธที่ 22

วุฒิ ปวช.

ทั้งหมด

โอนย้ายข้าราชการ

ทั้งหมด

สอบธุรการ

ทั้งหมด